THỜI GIAN MÀU MỠ LÀ GÌ? - KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ KIỂM SOÁT SINH ĐẺ

Thời kỳ màu mỡ là gìEditor Choice
Điều trị cho các hợp đồng cơ
Điều trị cho các hợp đồng cơ
Thời kỳ sinh sản nữ là thời điểm lý tưởng để người phụ nữ mang thai. Nó kéo dài khoảng 6 ngày, và là giai đoạn của tháng mà người phụ nữ đang rụng trứng. Thời kỳ màu mỡ bắt đầu 14 ngày trước khi kinh nguyệt hạ xuống, trong một người phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn mỗi 28 ngày. Trong thời kỳ màu mỡ kéo dài khoảng 6 ngày, buồng trứng trưởng thành rời buồng trứng đến các ống