HIỂU THỤ TINH LÀ GÌ - KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ KIỂM SOÁT SINH ĐẺ


Editor Choice
Albendazole 400 mg - Biện pháp khắc phục cho giun
Albendazole 400 mg - Biện pháp khắc phục cho giun
Bón phân hoặc thụ tinh là tên xảy ra khi tinh trùng có thể xâm nhập vào trứng trưởng thành làm phát sinh một cuộc sống mới. Việc thụ tinh có thể đạt được một cách tự nhiên thông qua sự tiếp xúc mật thiết giữa đàn ông và đàn bà trong thời kỳ màu mỡ hoặc trong phòng thí nghiệm, và sau đó được gọi là thụ tinh trong ống nghiệm. Sự thụ tinh trong ống nghiệm là một hình thức sinh sản được hỗ trợ chỉ ra khi cặp vợ chồng không thể