KIỂM TRA ĐỘC TÍNH: NÓ LÀ GÌ VÀ NHỮNG CHẤT NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁT HIỆN - KỲ THI CHẨN ĐOÁN

Xét nghiệm độc chất là gì và nó được thực hiện như thế nào?Editor Choice
Những gì để ăn khi bạn đang đói tất cả các thời gian
Những gì để ăn khi bạn đang đói tất cả các thời gian
Thử nghiệm độc tính là thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm xác minh xem người đó đã hoặc đang tiếp xúc với bất kỳ loại chất độc hại nào trong 90 hoặc 180 ngày qua, bắt buộc phải thực hiện kiểm tra này từ năm 2016 để cấp hoặc gia hạn giấy phép lái xe C, D và E và phải được thực hiện trong các phòng thí nghiệm được DETRAN ủy quyền. Mặc dù nó được sử dụng rộng rãi trong quá trình cấp và gia hạn giấy phép, nhưng độc tố cũng có thể được