5 bước để dạy con bạn không đi tiểu trên giường


Editor Choice
Tìm hiểu ý nghĩa của Ferritin cao hay thấp
Tìm hiểu ý nghĩa của Ferritin cao hay thấp
Nó là bình thường đối với trẻ em đi tiểu trên giường cho đến khi chúng được 5 tuổi, nhưng có thể là chúng ở 3 tuổi hoàn toàn không đi tiểu trên giường. Để dạy cho con bạn không đi tiểu trên giường, các bước bạn có thể thực hiện là: Đừng cho em bé uống chất lỏng trước khi đi ngủ: Vì vậy, bàng quang không được no trong khi ngủ và sẽ dễ dàng hơn khi giữ cho đến khi sáng; Đưa trẻ đi tiểu trước khi đi ngủ. Rỗng bàng quang trước khi đi ngủ là rất quan trọng để kiểm soát nước tiểu tốt hơn; Thực hiện một lịch trình hàng tuần với đứa trẻ