Kiểm tra nhanh để biết liệu bạn có thể mắc bệnh Alzheimer hay không


Editor Choice
Cái gì có thể là cục u trên vòm miệng?
Cái gì có thể là cục u trên vòm miệng?
Thử nghiệm này bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có thể giúp chẩn đoán bệnh Alzheimer vì nó đánh giá các yếu tố như trí nhớ, định hướng, cũng như thay đổi tâm trạng và ngôn ngữ. Xét nghiệm có thể được thực hiện bởi chính người đó hoặc bởi một thành viên trong gia đình, khi có sự nghi ngờ về bệnh Alzheimer. Mặc dù nó không cung cấp đủ dữ liệu để đóng chẩn đoán bệnh Alzheimer bảng câu hỏi này có thể ch