CÁCH GỌI XE CỨU THƯƠNG, LÍNH CỨU HỎA HOẶC CẢNH SÁT - SƠ CỨU

Cách yêu cầu trợ giúpEditor Choice
Làm thế nào để có Xanax (Alprazolam) và các hiệu ứng của nó
Làm thế nào để có Xanax (Alprazolam) và các hiệu ứng của nó
Để yêu cầu giúp đỡ trước hết và quan trọng nhất hãy xem xét đến sự an toàn của chính bạn và của nạn nhân và sau đó gọi một trong những số này nếu cần: Để gọi xe cứu thương (SAMU): 192 Để gọi cho Cảnh sát Quân đội (PM), hãy gọi: 190 Để gọi cho Sở Cứu Hỏa, hãy gọi: 193 Khi bạn trả lời điện thoại, hãy nói tên của bạn và địa điểm xảy ra sự cố, nếu bạn không biết tên đường phố, hãy nói những gì bạn nhìn thấy, biển báo, biển báo, cửa hàng hoặc bất kỳ điểm tham chiếu nào khác giúp bạn đến đó. càng sớm càng tốt. Nếu có thể, hãy cho biết nạn nhân là đàn ông hay đàn bà, tuổi gần đúng của cô và điều rất q