5 BƯỚC ĐÁNH GIÁ TRƯỚC PHẪU THUẬT VÀ CÁCH TÍNH NGUY CƠ PHẪU THUẬT - THỰC HÀNH CHUNG

Rủi ro phẫu thuật là gì và đánh giá trước phẫu thuật như thế nàoEditor Choice
Cách điều trị và cách điều trị hội chứng kích hoạt tế bào mast
Cách điều trị và cách điều trị hội chứng kích hoạt tế bào mast
Rủi ro phẫu thuật là một hình thức đánh giá tình trạng lâm sàng và tình trạng sức khỏe của người sẽ trải qua phẫu thuật, do đó nguy cơ biến chứng được xác định trong suốt thời gian trước, trong và sau phẫu thuật. Nó được tính toán thông qua đánh giá lâm sàng của bác sĩ và yêu cầu cho một số xét nghiệm, nhưng để tạo điều kiện, cũng có một số giao thức hướng dẫn tốt hơn về lý luận y tế, chẳng hạn như ASA, Lee và ACP, chẳng hạn. Bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể thực hiện việc đánh giá này, nhưng thường thì bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ chuyên khoa tim hoặc bác s