CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG KHÔNG DUNG NẠP LACTOSE - CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG VÀ DINH DƯỠNG

Chế độ ăn uống không dung nạp lactoseEditor Choice
Công thức gạo nâu cho bệnh tiểu đường
Công thức gạo nâu cho bệnh tiểu đường
Chế độ ăn uống không dung nạp lactose dựa trên việc giảm tiêu thụ hoặc loại trừ các loại thực phẩm có chứa lactose, chẳng hạn như sữa và các dẫn xuất của nó. Theo chế độ ăn không có lactose, các triệu chứng không dung nạp lactose biến mất, chẳng hạn như tiêu chảy hoặc đau bụng. Không dung nạp lactose là không có khả năng tiêu hóa lactose trong sữa do thiếu enzy