TRÍ THÔNG MINH GIỮA CÁC CÁ NHÂN - THỰC HÀNH CHUNG

Interpersonal IntelligenceEditor Choice
Cách điều trị và cách điều trị hội chứng kích hoạt tế bào mast
Cách điều trị và cách điều trị hội chứng kích hoạt tế bào mast
Interpersonal Intelligence là khả năng hiểu cảm xúc và hành động phù hợp với thái độ của người khác, cho dù nó có liên quan đến cảm giác hài hước, ý tưởng, suy nghĩ hoặc thái độ khác của người khác. Một cá nhân có trí thông minh giữa các cá nhân phát triển có xu hướng tích cực, hữu ích, khiêm nhường, tự xưng, dễ tương tác và có tài năng tự nhiên để lãnh đạo. Trí thông minh giữa các cá nhân có nhiều lợi ích, nhưng một trong những điều chính là tạo ra sự đồng cảm, cho