Sơ cứu điện giật


Editor Choice
Cái gì có thể là cục u trên vòm miệng?
Cái gì có thể là cục u trên vòm miệng?
Biết phải làm gì trong trường hợp bị điện giật là rất quan trọng vì nó giúp tránh hậu quả cho nạn nhân, chẳng hạn như bỏng nặng hoặc ngừng tim, nó cũng giúp bảo vệ người cứu thoát khỏi các mối nguy hiểm của điện. Trong những trường hợp này, viện trợ đầu tiên là: 1. Tắt hoặc trên nguồn điện , nhưng không chạm vào nạn nhân; 2. Tháo người ra khỏi nguồn đ