SINH THIẾT TRONG THẬN: CHỈ ĐỊNH, KỸ THUẬT VÀ BIẾN CHỨNG - KỲ THI CHẨN ĐOÁN

Khi thực hiện sinh thiết thậnEditor Choice
Hiểu tại sao thay đổi nhiệt độ có thể gây đau
Hiểu tại sao thay đổi nhiệt độ có thể gây đau
Sinh thiết thận là một cuộc kiểm tra y tế trong đó một mẫu thận nhỏ được lấy để kiểm tra các tế bào của nó trong phòng thí nghiệm được chỉ định khi một người có protein hoặc máu trong nước tiểu hoặc sau khi cấy ghép thận, chẳng hạn. Sinh thiết phải được thực hiện tại bệnh viện và bệnh nhân cần được duy trì qu