Khi thực hiện sinh thiết thận


Editor Choice
Sử dụng là gì và cách sử dụng Minancora
Sử dụng là gì và cách sử dụng Minancora
Sinh thiết thận là một cuộc kiểm tra y tế trong đó một mẫu thận nhỏ được lấy để kiểm tra các tế bào của nó trong phòng thí nghiệm được chỉ định khi một người có protein hoặc máu trong nước tiểu hoặc sau khi cấy ghép thận, chẳng hạn. Sinh thiết phải được thực hiện tại bệnh viện và bệnh nhân cần được duy trì qu