CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA ELECTROLYCOLYSIS - MỸ PHẨM VÀ MỸ PHẨM

Electrolypolysis - Kỹ thuật loại bỏ mỡ và cellulite cục bộEditor Choice
Mulungu là gì?
Mulungu là gì?
Electrolycolysis, hoặc electro-opiophoresis, là một phương pháp điều trị thẩm mỹ hoạt động trong cuộc chiến chống lại các chất béo và cellulite cục bộ. Tuy nhiên, đây là một thủ tục không được khuyến cáo cho những người có vết thương da, nhiễm trùng địa phương, tiểu đường và myoma, ví dụ. Điều trị bằng điện giải thúc đẩy sự phân hủy của các tế bào mỡ và tạo điều kiện cho