Electrolypolysis - Kỹ thuật loại bỏ mỡ và cellulite cục bộ


Editor Choice
Sử dụng là gì và cách sử dụng Minancora
Sử dụng là gì và cách sử dụng Minancora
Electrolycolysis, hoặc electro-opiophoresis, là một phương pháp điều trị thẩm mỹ hoạt động trong cuộc chiến chống lại các chất béo và cellulite cục bộ. Tuy nhiên, đây là một thủ tục không được khuyến cáo cho những người có vết thương da, nhiễm trùng địa phương, tiểu đường và myoma, ví dụ. Điều trị bằng điện giải thúc đẩy sự phân hủy của các tế bào mỡ và tạo điều kiện cho